Gwarancja zwrotu

Informacje o prawie odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Przy zakupie produktów prawo odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu przyjęcia przez Ciebie towaru lub osobę przez Ciebie uprawnioną, wyłączając spedytora. Jeśli zamówiony towar wysyłany jest w kilku pakietach to termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się z chwilą przyjęcia ostatniej przesyłki. Jeżeli umowa dostawy towarów określa kilka dostaw częściowych lub wysyłek częściowych to termin ten rozpoczyna się z dniem, w którym ostatnia częściowa dostawa lub wysyłka została otrzymana.

Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (TyresNET GmbH, Amalienstr. 71 80799 München, E-Mail: bestellung@reifen.de ) o swojej decyzji odstąpienia od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. listownie lub poprzez e-mail). Możesz użyć następującego , co jednak nie jest formą obowiązkową.

Wystarczy, że prześlesz nam na czas i z zachowaniem określonego terminu oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Następstwa odstąpienia od umowy

Powrót do góry