Ogólne Warunki (GTC) z TyresNET GmbH

1,1 niniejszych OWU stosuje się do zakupów dokonanych przez klienta (zwane dalej "Klient" lub "Użytkownik") na www.tanie-opony.pl , prowadzonym przez TyresNET GmbH (zwaną dalej "TyresNET" lub "my"). Wszystkie usługi, produkty i oferty złożone na TyresNET są na podstawie niniejszych OWU i warunkach odpowiednich sklepów internetowych. Zasady miejscu zastosowania, gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową lub gdy on lub ona wykorzystana usług dostępnych on-line na stronach internetowych.

 

1.2 Po zawarciu umowy klient jest traktowany jako konsumenta, gdy celem jego zamówionych produktów i usług nie może być uznana za gospodarczą lub samozatrudnienia okupacji. Przedsiębiorca jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która sprawuje działań handlowych lub autonomiczne, gdy zawarcie umowy.

 

1,3 uchylają sprzeczne lub dodatkowe warunki i nie stają się częścią umowy.

2,1 na stronach internetowych klientów zostaną poinformowani o cenach i dostawców produktów za darmo. Dostawcy ci są zarejestrowanymi detalistów w TyresNET lub innymi osobami trzecimi (włącznie z białą partnerów etykiecie) (zwanej również dalej "sklepy internetowe") oferujących produkty w Internecie.

2.2 Informacje te nie są prawnie wiążące oferty złożonej przez TyresNET. Informacje dostarczane jest zautomatyzowany (w oparciu o pasze) i opiera się na informacjach otrzymanych od TyresNET sklepów internetowych i stron trzecich (producentów, media). Oferty w sklepach lub w sklepach osób trzecich są aktualizowane kilka razy dziennie. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić odchylenia i / lub nieprawdziwe informacje dotyczące cen (a także w rankingu ofert), czas dostawy i dostępność produktów. TyresNET nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji. To nie stosuje się, jeżeli TyresNET został poinformowany o takich nieścisłości, a nie ich skorygowania lub nie żądać od sklepów internetowych lub stron trzecich, że te nieprawidłowości powinny zostać usunięte.

2.3 Klient nie wprowadzać żadnych umów zakupu, zamówień na usługi lub innych umów z TyresNET kupując produkty od stron. Umowy dotyczące produktów lub usług na stronach internetowych są zawierane wyłącznie między klientami i wymienionych sklepach internetowych. Dlatego GTC sklepów internetowych (w tym ich zasady anulowania rezerwacji i przepisów o ochronie danych) są stosowane.

2.4 Klienci mogą być bezpośrednio przenoszone za pośrednictwem stron TyresNET na stronach sklepów internetowych, które złożyły oferty (kliknij "Kontynuuj" u dołu). Obowiązkiem klientów, aby sprawdzić wszystkie istotne informacje, jak również ich waluty podanej przez sklepy internetowe przed zawarciem umowy lub złożenia zamówienia.

2.5 Klient ma również możliwość dokonania zakupu bezpośrednio na stronach internetowych TyresNET, bez przekazany stronach partnerskich sklepów internetowych (kliknij na przycisk "Dodaj do koszyka"). TyresNETin sprawa ta nie jest reprezentatywna dla jednego kontrahentami (klientami lub sklep internetowy), a nie staje się stroną umowy zawartej pomiędzy klientem a sklepem internetowym. Wszelkie zobowiązania umowne wynikające wyłącznie między klientem a sklepem internetowym. Dla wszystkich produktów stosuje prawa gwarancyjnym. Ponadto GTC sklepów internetowych (w tym ich zasady anulowania rezerwacji) i / lub ich dostawców usług płatniczych stosuje się. Klienci będą wyraźnie informowani o tym podczas składania zamówienia.

2,6 TyresNET zwraca uwagę, że nie wszystkie sklepy internetowe dostępne na rynku są wymienione. Wybór jest w wyłącznej gestii TyresNET i sklepów internetowych. Pokazano wyniki porównania nie muszą być kompletne. TyresNET zastrzega sobie prawo do usuwania pojedynczych produktów lub usług bez uprzedniego powiadomienia.

2.7 Można skorygować błędy wpisz w polach tekstowych za pomocą klawiatury komputera i myszki, dopóki nie zostanie zakończone zamówienia i kliknięciu przycisku potwierdzenia. Zgodnie z przepisami prawnymi tekst umowy będą dostępne dla Ciebie, ale ten tekst nie zostanie zapisany po zawarciu umowy.

3.1 Nasze usługi mogą ulec zmianie lub ustawienie w dowolnym momencie. Aby skorzystać z naszych usług według własnego uznania.

3,2 Tanie-opony.pl nie może zagwarantować użytkownikowi lub osoby trzeciej, że informacje wyświetlane są aktualne, poprawne i / lub kompletne, ani że są usługi dostępne w każdej chwili, bez przerwy, na czas, bezpieczne i wolne od błędów. Tanie-opony.pl również nie gwarantuje, że sprzęt i oprogramowanie używane w każdej chwili działa wolny od błędów lub że wszelkie błędy w odpowiednim czasie lub w ogóle się będzie naprawiony.

3.3 Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych i treści, które przechowujemy na innych naszych usług na naszych serwerach i udostępnić społeczeństwa (na przykład, opisy produktów i ceny sklepów internetowych i linki do nich). Nie kontrolujemy zawartości tych odniesień, jak sprawić, że treść jest dostępna na TyresNET lub za pośrednictwem takich ofert lub źródeł danych.

3.4 wszelkie porównania usługi zostały wniesione przez TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040-73098288, 040-73098289 Faks, E-mail :. Info@tarifcheck24.de

4,1 Tanie-opony.pl odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia użytkownikowi (a) wynikające z urazu życia, ciała lub zdrowia w związku z naruszeniem obowiązku przez Tanie-opony.pl, (b) zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, z założenia gwarancji lub świadome wprowadzenie w błąd, (c), jeśli Tanie-opony.pl spowodował szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, i / lub (d) jeżeli szkoda powstała wskutek naruszenia obowiązku Tanie-opony.pl którego spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie kontrakt, a ich musi być zgodne z użytkownikiem regularnie trustów i zaufania (główny obowiązek).

4,2 Tanie-opony.pl ponosi odpowiedzialności w przypadku ustęp 1 litera (a), (b) i / lub (c) nieograniczoną ilość; w przypadkach literą (d) odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej, typowe uszkodzenia.

4.3 W przypadkach innych niż określone w pkt 1, odpowiedzialność Tanie-opony.pl jest wykluczone, niezależnie od podstawy prawnej.

4.4 Przepisy o odpowiedzialności określone w paragrafach poprzedzających stosuje się również do odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy, pracowników i agentów Tanie-opony.pl.

5.1 Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od działań, które zakłócają lub które mogą wpływać na możliwości funkcjonalne oferty na Tanie-opony.pl (na przykład za pomocą oprogramowania lub innych skryptów). Odnosi się to zwłaszcza do wykorzystania "robot", "pająk" lub "nieaktywny-reader" oprogramowania i procesów, które generują żądania użytkownika za pośrednictwem Internetu automatycznie.

5.2 Użytkownik nie może korzystać z naszych usług lub ich części nie należy używać bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w celach komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju, na przykład, kopiowanie, systematycznie pobierać, naśladować, sprzedawać, wynajmować ani używać ani oferta dla własnych lub innych celach promocyjnych.

5.3 Wszelkie prawa (na przykład, prawa autorskie, znaki towarowe) oraz do naszych baz danych, kanałów komputer, bezpośrednie zawartości tworzymy są zastrzeżone.

Na prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

7,1 Tanie-opony.pl oferuje w obszarze logowania są częścią darmowego konta osobistego ( "Konto użytkownika") dla użytkownika. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolne. W koncie użytkownika, użytkownik może zdecydować in / opt-out z naszych biuletyn oraz listę produktów handlowych. użytkownik może dodać produkty do swojej listy zakupów i usunął je. implementacja i / lub zarządzania wszelkimi rozkazami użytkownika z dostawcą nie jest możliwe za pośrednictwem konta użytkownika.

7.2 Jeśli użytkownik jest klientem, on / ona musi być w wieku podczas rejestracji.

7.3 Podczas rejestracji użytkownik musi wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym. W ten sposób użytkownik adres e-mail oraz hasło są wybierane. Nazwa i rok urodzenia są pola opcjonalne.

7.4 Użytkownik nie może utrzymywać wiele kont na Tanie-opony.pl. Tanie-opony.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wielu rejestracje.

7.5 Informacje wprowadzone przez użytkownika w momencie rejestracji (obowiązkowe i opcjonalne) należy - o ile nie zaznaczono -bE prawidłowe i kompletne. Jeżeli adres e-mail użytkownika zmienia się po rejestracji, użytkownik musi natychmiast wprowadzić zmiany w ustawieniach profilu swojego konta użytkownika i tam wskazać zmodyfikowany adres e-mail. Tanie-opony.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w przypadku, gdy użytkownik nie wprowadził aktualnie prawidłowego adresu e-mail. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany swojego hasła i jego danych.

7.6 Dane dostępu Użytkownika, w szczególności swoje hasło są poufne i nie mogą i nie powinny być udostępniane nikomu. Poświadczenia powinna być przechowywana przez użytkownika przed dostępem osób trzecich. Jeśli użytkownik ma powody, aby sądzić, że osoba trzecia uzyskała dostęp do dostępu i / lub korzystania z konta użytkownika, jest on proszony o poinformowanie Tanie-opony.pl informujący wszystkich istotnych okoliczności natychmiast listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Tanie-opony.pl w przypadku uzasadnionego podejrzenia dostępem osób trzecich w celu uzyskania dostępu i / lub korzystania z konta użytkownika przez osoby trzecie, konto użytkownika zablokowane lub usunięte w porozumieniu z użytkownikami bardzo czasowo.

7.7 Użytkownik jest odpowiedzialny za jego żądanej listy kopii lub własnej treści.

7.8 Użytkownik nie może używać Tanie-opony.pl celach niezgodnych z prawem, w celu zranienia lub uszkodzenia innych celów przez swojego konta użytkownika. Korzystanie z konta w celach komercyjnych jest zabronione. Naruszenie tych obowiązków przysługujących Tanie-opony.pl. Aby usunąć konto. Użytkownik nie jest uprawniony do utworzenia nowego konta w Tanie-opony.pl po wykroczeniu.

7.9 Użytkownik może wypowiedzieć swoje konto w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Aby rozwiązać konto i usuwać profili ustawień swojego konta użytkownika, użytkownik powinien wysłać e-mail i info@tyres.net lub TyresNET GmbH, Franz-Joseph-Str. 11, 80801 Monachium, Niemcy. Tanie-opony.pl może wypowiedzieć konto użytkownika użytkownika bez podania zawiadomienia w terminie sześciu tygodni po zakończeniu miesiąca, wysyłając e-mail do zarejestrowanych w ustawieniach profilu konta użytkownika, adres e-mail. Z dniem wejścia w życie wypowiedzenia, konto użytkownika użytkownik zostanie całkowicie usunięta.

 

nie istnieją 8.1 zależne umów tych warunków użytkowania.

8.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność przepisów.

8.3 Dotyczy niemieckie prawo.

8.4 Jeśli użytkownik jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznego funduszu specjalnego, miejscem jurysdykcji jest lokalizacja Tanie-opony.pl dla wszystkich sporów dotyczy.

10,1 TyresNET ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub do klienta, takich jak: (a) śmierci, uszkodzenia ciała lub zdrowia, które wynikają z naruszenia obowiązków przez TyresNET lub jego przedstawiciel ustawowy lub jego zastępczą agent TyresNET jest również odpowiedzialność zgodnie z ( b) Produkt Liabilty Prawo w przypadku objęcia gwarancją lub świadome wprowadzenie w błąd lub (c) TyresNET lub ich przedstawiciele prawni lub pomocników spowodowały szkody umyślnie lub przez rażące niedbalstwo i / lub (d) TyresNET spowodował uszkodzenie należytej do naruszenia obowiązków, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i której klient mógł zasadnie powoływać się na służbie (kardynalnej).

 

10,2 TyresNET nieskończenie odpowiedzialności w przypadku części 1 litery (a), (b) i / lub (c). Co do odpowiedzialności spoczynkowego jest ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla umowy.

 

10.3 W przypadkach innych niż określone w pkt 1, odpowiedzialność TyresNET jest wykluczone, niezależnie od podstawy prawnej.

 

10.4 Przepisy o odpowiedzialności określone w poprzednich ustępów stosuje się również do odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy, pracowników i agentów TyresNET

11.1 ma zastosowanie prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Unia Europejska stworzyła portal pomóc niezadowolonych klientów. Jeśli masz jakiekolwiek reklamacje dotyczące produktów lub usług zakupionych od nas przez internet można znaleźć organy rozstrzygające spory, dla pozasądowego rozwiązania tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr. Należy pamiętać, że w niektórych sektorach, a także w następujących krajach istnieją obecnie (stan na 22.06.2016) ma sporu podmioty Rozdzielczość: Chorwacja, Luksemburg, Rumunia i Hiszpania. Tak może się zdarzyć, że nie można korzystać z tego portalu, aby rozstrzygnąć spór z nami w tych krajach.

 

11.2 nie istnieją dodatkowych umów.

 

11.3 Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnego funduszu zgodnie z prawem publicznym miejscem wykonania i jurysdykcyjnej miejsce dla wszystkich rodzajów sporów wynikających z niniejszej umowy będzie w siedzibie TyresNET. Dotyczy to także przypadku, gdy klient jest przedsiębiorcą bez ogólnym jurysdykcyjnym miejsce w Niemczech lub jeżeli jego miejsce stałego pobytu jest nieznane na wniosek został złożony w czasie. Opcja TyresNET wnieść skargę klienta w innym miejscu prawnej pozostają nienaruszone.

 

11.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie całkowicie lub częściowo nieważne, ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy, w tym pozostałych warunków nie będą naruszane. Przepisy ustawowe zastępują nieważnych postanowień. Odnosi się to również w przypadku, gdy warunki powinny mieć nieprzewidziany pominięcie.

Powrót do góry