Oświadczenie o ochronie prywatności zgodnie z Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych odnośnych krajowych przepisów państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest firma:

Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

Dyrektor Zarządzający: Alexej Erdle, Vitalij Kungel, Max Wegner

Faks: +49 30 208 478 250
E-mail:privacy-policy@autoteile-meile.de

Rejestr handlowy:
HRB 114045 B, Sąd Rejonowy Berlin-Charlottenburg
USt-IdNr.: DE260634589

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Autodoc GmbH
Inspektor ochrony danych
Josef-Orlopp-Strasse 55
10365 Berlin

E-Mail: privacy-policy@autoteile-meile.de

1. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1.1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko o tyle, o ile jest to konieczne do zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej oraz dostępności naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się z reguły tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy przypadków, w
których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest prawnie dozwolone.

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekazujesz je nam w ramach zamówienia. Z dostarczonych przez Ciebie danych korzystamy bez Twojej zgody wyłącznie w celu wykonania i realizacji Twojego zamówienia. Po pełnej realizacji umowy i zapłacie pełnej ceny zakupu Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego użytku, a upływie okresu przechowywania, przewidzianego w prawie podatkowym i handowym, usunięte - chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze z nich korzystanie.

1.2. Dalsze przekazywanie danych osobowych

W celu zawarcia i realizacji umowy Twoje dane zostaną przekazane do Autodoc GmbH Josef-Orlopp-Strasse 55, 10365 Berlin. Twoje dane zostaną przesłane do firmy spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. W celu dokonania płatności przekazujemy dane dotyczące płatności do banku, któremu została ona zlecona ewent. innemu dostawcy usług płatniczych, wybranemu w procesie zamawiania.

1.3. Wykorzystanie danych osobowych przy wyborze Klarna jako opcji płatności

Jeśli wybrałeś jako opcję płatności usługi płatnicze firmy Klarna, takie jak faktura Klarna i zakup ratalny Klarna, wyraziłeś tym samym zgodę, że dane osobowe niezbędne do dokonania zakupu na rachunek i potwierdzenia tożsamości oraz wypłacalności - takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres mailowy, adres pocztowy, adres IP, numer telefonu - i związane z zamówieniem dane niezbędne do rozliczenia zakupu na rachunek – takie jak liczba artykułów, numer pozycji, kwota faktury i podatki w procentach – zostaną pobrane i przekazane do serwisu Klarna. Przesyłanie tych danych odbywa się w taki sposób, by serwis Klarna mógł w celu realizacji Twojego zakupu sporządzić fakturę i dokonać weryfikacji tożsamości i wypłacalności. Przy tym Klarna, zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Danych, ma uzasadniony interes w przekazywaniu danych osobowych Kupującego i potrzebuje ich w celu uzyskania informacji od wywiadowni gospodarczych, by zweryfikować tożsamość i wypłacalność. W Niemczech mogą to być następujące firmy:

1. Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
2. Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11 41460 Neuss
3. Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74 80939 München
4. Arvato Infoscore Consumer Data GmbH and Infoscore Consumer Data GmbH,
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
5. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

W kontekście decyzji o uzasadnieniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umowy Klarna, oprócz sprawdzania adresu, gromadzi i wykorzystuje również informacje o dotychczasowej historii płatności Kupującego i prawdopodobieństwa takiego samego zachowania w przyszłości. Obliczanie tych wartości przez Klarna następuje na podstawie uznanej naukowo matematycznej procedury statystycznej. W tym celu Klarna wykorzysta między innymi Twoje dane adresowe. Jeśli te obliczenia wykażą, że nie posiadasz zdolności kredytowej, Klarna natychmiast Cię o tym poinformuje.

Płatność przelewem natychmiastowym (Klarna)

Oferujemy również płatność jako przelew natychmiastowy. W tym celu potrzebny jest tylko Twój numer konta, kod BIC lub kod banku, a także numer PIN i numer TAN Twojego konta online. W ramach procesu zamawiania nastąpi automatyczne przekierowanie do bezpiecznego formularza płatności Sofort GmbH. Zaraz potem otrzymasz potwierdzenie transakcji. Następnie my otrzymamy bezpośrednio dowód przelewu. Z przelewu natychmiastowego jako formy płatności może skorzystać każdy, kto ma aktywne konto bankowe online z procedurą PIN/TAN. Przypominamy jednak, że niektóre banki nie obsługują jeszcze płatności w tej formie.

Odwołanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych przez Klarna

1. Zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez Klarna możesz odwołać w każdej chwili. Jednak Klarna może nadal zachować prawo do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania Twoich danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do zgodnego z umową wykonania płatności, wymagane przez prawo, przez sąd lub organ publiczny.

2. Oczywiście w każdej chwili możesz uzyskać informacje o Twoich danych osobowych, przechowywanych przez Klarna. To prawo gwarantuje Federalna Ustawa o Ochronie Danych. Jeśli jako Kupujący życzysz sobie tego lub chcesz przekazać informacje o jakichkolwiek zmianach odnośnie przechowywanych danych, możesz skontaktować się z Klarna poprzez adres mailowy privacy@klarna.co.uk.

1.4. Realizacja płatności poprzez PayPal

W przypadku płatności poprzez PayPal lub, także przez tego dostawcę usług płatniczych, kartą kredytową, jako polecenie zapłaty albo - jeśli jest taka możliwość - jako "zakup na rachunek", przekażemy Twoje dane dotyczące płatności do Paypal (Europa) S.à r.l et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "PayPal"). PayPal zastrzega sobie odnośnie płatności kartą kredytową, polecenia zapłaty lub "zakupu na rachunek" zasięgnięcie informacji o wypłacalności. Informacje o wypłacalności w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania wykorzystuje PayPal w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu danej metody płatności. Informacja o wypłacalności może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości ryzyka). Jeżeli są one uwzględnione w wynikach informacji o wypłacalności, opierają się na uznanej naukowo procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości ryzyka obejmuje między innymi dane adresowe. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych, między innymi odnośnie wywiadowni gospodarczych, znajdują się w dokumencie Polityka prywatności PayPal.

1.5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy na przetwarzanie danych osobowych zgodę podmiotu tych danych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (DSGVO).
Przy przetwarzaniu danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest dana osoba, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.
W przypadku gdy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO.
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności danej osoby nie mają przed tym pierwszeństwa, za podstawę prawną przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

1.6. Wymazywanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast po tym, jak przestanie istnieć cel ich przechowywania. Ale poza tym przechowywanie może nastąpić, gdy jest to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w zarządzeniach prawnych UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce wtedy, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

2. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

2.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy ktos wchodzi na naszą stronę internetową, system nasz automatycznie zbiera dane i informacje z jego komputera.

Przy tym gromadzone są następujące dane:

1. Informacje o typie i wersji przeglądarki
2. System operacyjny użytkownika
3. Dostawca usług internetowych użytkownika
4. Adres IP użytkownika
5. Data i godzina wejścia
6. Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę
7. Strony internetowe wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony lub link do strony internetowej, do której przechodzi użytkownik, zawiera dane osobowe.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych umożliwiających przypisanie danych do użytkownika. Przechowywanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

2.3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, by umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane wykorzystywane są do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych w tym kontekście nie ma miejsca.

Z tymi celami łączy się również nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

2.4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, skoro tylko nie są już potrzebne do celów, dla jakich były gromadzone. W przypadku zbierania danych koniecznych do udostępnienia strony internetowej dzieje się tak, gdy dana sesja zostaje zakończona.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to po upływie nie więcej niż siedmiu dni. Możliwe jest także przechowywanie dłuższe. W takim przypadku są usuwane lub podlegają alienacji adresy IP użytkowników, dzięki czemu identyfikacja klienta wywołującego nie jest możliwa.

2.5. Możliwości sprzeciwu i usuwania

Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne, by strona internetowa działała. W konsekwencji użytkownik nie ma tu możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

3. Używanie plików cookies

3.1.1. Opis i zakres przetwarzania danych (analiza przeglądania internetu)

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania internetu. W ten sposób można przesyłać następujące dane:

1. Wprowadzone hasła wyszukiwania
2. Częstotliwość wywoływania strony internetowej
3. Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposob dane użytkowników podlegają pseudonimizacji za pomocą środków technicznych. Dlatego przyporządkowanie tych danych do konkretnego użytkownika nie jest możliwe. Nie są one przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi użytkownika.

3.1.2. Opis i zakres przetwarzania danych (funkcja „koszyk”)

Niektóre pliki cookies pozostają na Twoim komputerze na stałe i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego komputera podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookies). Nasi partnerzy nie mogą korzystać z naszej strony internetowej w celu zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych za pomocą plików cookies. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. W ustawieniach bezpieczeństwa możesz na tymczasowe i gromadzone pliki cookie zezwolić lub nie, i to niezależnie od siebie. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookies, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne, a niektóre strony mogą być wyświetlane niepoprawnie. Aby skorzystać z naszego koszyka, trzeba zezwolić na tymczasowe pliki cookies! Dane przechowywane w naszych plikach cookies nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi (nazwisko, adres itp.). Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy łączyć danych przechowywanych w naszych plikach cookies z Twoimi danymi osobowymi (nazwiskiem, adresem itp.).

3.2. Gromadzenie danych za pomocą Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi polegającej na analizie usług internetowych udostępnianej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Na przykład rejestrują one informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, Twoim adresie IP, stronie, z której wcześniej korzystałeś (URL strony odsyłającej) oraz dacie i godzinie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej, generowane przez ten plik tekstowy, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów tych stron oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w imieniu Google przetwarzają te dane strony trzecie, Google przekaże te informacje również tym stronom trzecim. Takie korzystanie podlega anonimizacji lub pseudonimizacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz bezpośrednio w Google Kliknij tutaj.

3.3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3.4. Cel przetwarzania danych

Wykorzystanie plików cookies do analizy ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez te pliki dowiadujemy się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.
Z tych celów wynika również nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3.5. Czas przechowywania, możliwości sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez jego komputer na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce możesz przesyłanie plików cookie wyłączyć lub ograniczyć. Zapisane już pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie. Można to zrobić automatycznie. Jeżeli pliki cookies zostaną dla naszej strony internetowej wyłączone, pełne wykorzystanie jej wszystkich funkcji może nie być możliwe.
Transmisjom plików Flash cookies nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, natomiast jest to możliwe poprzez zmianę ustawień Flash Playera.

4. Biuletyn

4.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie masz możliwość abonowania bezpłatnego biuletynu. Podczas rejestracji do biuletynu zostają nam przekazane dane z maski wprowadzania.
Ponadto podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

1. Adres IP komputera wywołującego
2. Data i godzina rejestracji
W celu przetwarzania danych Twoja zgoda jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji i odwołuje się do tej polityki prywatności.
Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynu.

Przy przesyłaniu naszego biuletynu korzystamy z dostawcy listy MailChimp. MailChimp to oferta firmy The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 ("Rocket"). Do Rocket znajduje zastosowanie tzw. „Porozumienie Privacy Shield “, które jest porozumieniem dotyczącym ochrony danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Pobrane podczas rejestracji dane będą przesyłane do Rocket i będą przez Rocket przechowywane. Dane, które podane zostały przy rejestracji nie są przekazywane osobom trzecim. Po rejestracji MailChimp wyśle Tobie wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
Ponadto MailChimp oferuje różne opcje analizy dotyczące otwierania i używania wysyłanych biuletynów, np. ilu użytkowników wysłało wiadomość e-mail, czy wiadomości e-mail zostały odrzucone i czy użytkownicy wylogowali się z listy po otrzymaniu wiadomości e-mail.
Jednakże analizy te są jedynie powiązane z grupą i nie są przez nas wykorzystywane do indywidualnej oceny. MailChimp wykorzystuje również narzędzie analityczne Google Analytics firmy Google, Inc i może je włączyć do biuletynów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych pod "Zbieranie danych przy użyciu Google Analytics".
Więcej informacji na temat ochrony danych w MailChimp można znaleźć na stronie: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

GetResponse

Do wysyłania mailingu i naszego biuletynu (newsletter) korzystamy z usługodawcy (podmiotu przetwarzającego dane) GetResponse.

GetResponse Sp.z o.o., ul.Arkonska 6 / A3, 80-387 GDANSK, Polska, przetwarza Twoje dane osobowe na nasze zlecenie. W tym celu Twoje dane zostaną również zapisane przez GetResponse. GetResponse oferuje nam opcje wartościujące dla otwierania i używania biuletynu. Twoje dane związane z używaniem biuletynu nie będą przekazywane osobom trzecim a GetResponse nie uzyskuje prawa do dalszego przekazywania Twoich danych.

Usługodawca, w trakcie każdej interakcji, przetwarza co najmniej następujące dane:

- Twój adres IP,
- data,
- temat wiadomości e-mail,
- czas reakcji na Twoje zapytanie serwera,
- podanie czasu zapytania serwera,
- adres e-mail

Strony docelowej (Landing Page) GetResponse

Treści odtwarzane za pośrednictwem GetResponse mogą być również zarządzane przez GetResponse na stronie docelowej. Dla Ciebie jako użytkownika oznacza to, że po kliknięciu linku z mailingu lub biuletynu, zostaniesz przeniesiony na podstronę GetResponse. Ta opcja daje nam możliwość zapewnienia Tobie płynnej obsługi i umożliwienie nam gospodarowania naszymi studiami i artykułami (względnie prezentowanie ich Tobie).

GetResponse zbiera i zapisuje przy każdym żądaniu pliku z jego strony internetowej następujące dane:

- Adres IP,
- Witryna, z której każdorazowy plik został pobrany,
- nazwa pliku,
- data i godzina połączenia,
- przekazana ilość danych i
- wiadomość o skuteczności połączenia

Te dane dostępowe są wykorzystywane wyłącznie w formie spersonalizowanej w celu ciągłego doskonalenia oferty internetowej i do celów statystycznych.

W celu oceny tych danych ta strona internetowa wykorzystuje między innymi Google Analytics i pliki cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych GetResponse znaleźć możesz pod adresem:
https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.

4.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika do biuletynu jest, po wyrażeniu zgody użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

4.3. Cel przetwarzania danych

Zapisanie adresu mailowego użytkownika służy do dostarczania biuletynu.

Zapisanie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub wykorzystywanego adresu mailowego.

4.4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, skoro tylko nie są już potrzebne do celu ich gromadzenia. Adres mailowy użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywny jest abonament biuletynu.

4.5. Możliwości sprzeciwu i usuwania

Użytownik może zakończyć abonowanie biuletynu w dowolnym momencie. Służy temu odpowiedni przycisk znajdujący się na stronie internetowej pod biuletynem.

5. Rejestracja

5.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji przy podaniu danych osobowych. Dane są wprowadzane do zaszyfrowanej maski wprowadzania, przesyłane do dostawcy usług i przechowywane. Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

1. Adres mailowy
2. Hasło
3. Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko

W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:

1. Adres IP użytkownika
2. Data i godzina rejestracji

W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

5.2. Rejestracja za pomocą technologii jednokrotnego logowania (Facebook, Google i Amazon)

W celu korzystania z naszych usług oferujemy Ci możliwość zarejestrowania się za pomocą technologii jednokrotnego logowania. Tym samym rejestracja dodatkowa nie jest możliwa. W celu rejestracji nastąpi przekierowanie na stronę wybranego dostawcy technologii pojedynczego logowania, gdzie możesz się zalogować za pomocą swoich danych użytkownika. Spowoduje to połączenie przechowywanych tam danych z Twojego profilu i naszej usługi. Przez to połączenie otrzymujemy automatycznie od danego oferenta następujące informacje: imię, nazwisko, adres mailowy, identyfikator użytkownika, płeć.

Z tych danych używane będą wyłącznie: imię, nazwisko, adres mailowy, identyfikator użytkownika, płeć. Informacje te są niezbędne do zawarcia umowy, by można było Cię zidentyfikować.

Facebook-Connect
Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Facebook Connect i ustawień prywatności, zobacz Polityka prywatności i Warunki korzystania Facebook Inc.

Google Sign in
Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Google Sign i ustawień prywatności, zobacz Polityka prywatności i Warunki korzystania Google Inc.

Amazon Sign-on
Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Amazon Sign-on i ustawień prywatności zobacz Polityka prywatności Amazon EU S.à r.l.

5.3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest, przy wyrażeniu zgody użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.
Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub realizacji działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

5.4. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna w celu wykonania umowy z użytkownikiem lub przeprowadzenia działań przedumownych.

Dane rejestracyjne służą do przetwarzania zamówień w naszym sklepie internetowym.

5.5. Czas przechowywania

Dane są usuwane, skoro tylko nie są już potrzebne do celu ich gromadzenia.
W trakcie procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych ma to miejsce, jeżeli dane nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może istnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu spełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

5.6. Możliwości sprzeciwu i usuwania

Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Możesz również w dowolnym momencie dokonać zmian w Twoich przechowywanych danych.
Sprzeciw mailem lub pocztą na adres:

Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

Faks: +49 30 208 478 250
E-mail:privacy-policy@autoteile-meile.de

Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowz lub do realizacji środków przedumownych, uprzednie usunięcie jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne tego usunięcia nie wykluczają.

6. Formularz kontaktowy, funkcja komentowania, kontakt telefoniczny i mailowy

6.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać w celu kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wprowadania zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te to:

1. Numer zamówienia
2. Numer telefonu
3. Imię i nazwisko
4. VIN
5. Numery kluczowe

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

1. Adres IP użytkownika
2. Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych Twoja zgoda jest uzyskiwana podczas procesu wysyłania i odwołuje się do niniejszej polityki prywatności.
Alternatywnie można skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu mailowego. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane mailem.

Będą one wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

Można się z nami skontaktować również telefonicznie. Jeśli na początku rozmowy telefonicznej udzielą nam Państwo zgody, nagramy naszą rozmowę. Informacje przekazane podczas rozmowy zostaną wykorzystane do przeszkolenia naszych agentów obsługi klienta oraz do zapewnienia jakości usług naszego call center. Nagranie zostanie usunięte po maksymalnie 6 miesiącach, chyba że dłuższe przechowywanie danych jest wymagane lub dozwolone przez prawo. Państwa zgoda stanowi podstawę prawną dla nagrania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.

6.1.1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych dla portalu ratingowego Trustpilot

Za pośrednictwem serwisu wartościującego https://pl.trustpilot.com/ oferujemy możliwość zgłaszania opinii o naszych usługach. Obowiązują przy tym postanowienia o ochronie danych Trustpilot, opublikowane pod adresami http://legal.trustpilot.de/end-user-privacy-terms oraz http://legal.trustpilot.de/end-user-terms-and-conditions. Jeśli będziesz uczestniczyć w tym systemie oceniania (konieczna byłaby tu Twoja rejestracja) Twoja ocena zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej oraz na stronach Trustpilot i jego partnerów.

W celu używania przez Trustpilot przekazujemy Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz wygenerowany przez nas numer zamówienia do Trustpilot A / S, Pilestræde 58, 5 piętro, 1112 Kopenhaga, Dania (support@trustpilot.com). Na nasze zlecenie Trustpilot wysyła do Ciebie zaproszenia do oceny. Przetwarzanie jest oparte na podstawie Art. 6 (1) litera f DSGVO i wynika z uzasadnionego interesu otrzymywania opinii użytkowników, a tym samym tworzenia wiarygodnej podstawy do korzystania z witryny. W każdej chwili, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, masz prawo na podstawie Art. 6 (1) RBP sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Ciebie dotyczących.

6.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest, przy wyrażeniu zgody przez użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Podstawą prawną do przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości mailowych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

6.3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam jedynie do realizacji kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez E-mail istnieje również konieczne i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.
Pozostałe dane osobowe, przetwarzane podczas procesu wysyłania, służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

6.4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, skoro tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i wiadomości wysyłanych mailem jest to sytuacja, gdy zakończyła się dana rozmowa z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, kiedy z okoliczności można wywnioskować, że daną sprawę  ostatecznie wyjaśniono.
Dodatkowe dane osobowe, zgromadzone podczas procesu wysyłania, zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

6.5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez E-mail, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Sprzeciw mailem lub pocztą na adres:
Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

Faks: +49 30 208 478 250
E-mail:privacy-policy@autoteile-meile.de

Wszystkie dane osobowe, zapisane w trakcie kontaktu, zostaną w tym przypadku usunięte .

7. Powiadomienia Push przez Firebase Google

Na naszej stronie internetowej oferujemy bezpłatny serwis w formie powiadomień Push. Można go abonować przez kliknięcie na przycisk „Dopuść“. W każdej chwili masz możliwość zakończyć abonament w ustawieniach Twojej przeglądarki.

8. Media społecznościowe

8.1. Google+

Nasze strony używają funkcji Google +1. Usługodawcą jest Google Inc. 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Ewidencjonowanie i dalsze przekazywanie informacji: za pomocą przycisku google+1 możesz rozpowszechniać informacje w zasięgu światowym. Poprzez kliknięcie przycisku google +1 Ty oraz inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści Googla i naszych partnerów.
Google zapisuje zarówno informacje, które wpisujesz w treść +1 jak również informacje o stronie, którą obejrzałeś klikając na +1.
Twoje +1 mogą być wyświetlane w usługach-google, jako wskazówki razem z Twoim profilem i zdjęciem, na przykład w wynikach wyszukiwania albo w Twoim profilu-google albo w innych miejscach na stronach website i w ogłoszeniach internetowych.
Google zapisuje informacje o Twojej aktywności- +1- celem polepszenia usług google dla Ciebie i innych użytkowników. Aby móc używać przycisku +1 google musisz mieć widoczny na całym świecie, publiczny google-profil, który musi zawierać przynajmniej wybraną dla profilu nazwę. Ta nazwa będzie używana we wszystkich usługach google.
W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, która była używana podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google.
Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom znającym Twój adres e-mail lub posiadającym inne informacje umożliwiające identyfikację.

Wykorzystanie zebranych informacji:
Oprócz wymienionych powyżej zastosowań podane przez Ciebie informacje będą używane zgodnie z obowiązującymi w Google postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników + 1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub witryny stowarzyszone.

8.2. Facebook

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, usługodostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać na naszej stronie po logo Facebook lub "Like-Button" ("lubię to"). Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/ .
Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP.
Klikając na Facebooku na "Like-Button" („lubię to”), w czasie gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Facebooku. Umożliwia to Facebookowi powiązanie wizyty naszych stron z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawcy stron nie otrzymujemy żadnych informacji na temat zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook.
Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu Facebooka o ochronie danych osobowych pod: de-de.facebook.com/policy.php

Jeśli sobie nie życzysz, aby Facebook przyporządkowywał Twoją wizytę na naszych stronach Twojemu kontu użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

8.3. Twitter

Na naszych stronach znajdują się funkcje usługi Twitter. Te funkcje są dostępne za pośrednictwem Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji "Re-Tweetuj" odwiedzane strony są połączone z Twoim kontem Twitter i udostępniane innym użytkownikom. Te dane są przesyłane do Twittera.
Zwracamy uwagę, że jako dostawcom stron nie jest nam znana treść przesyłanych danych i ich wykorzystywanie przez Twitter. Więcej informacji znaleźć można w oświadczeniu Twittera o ochronie danych osobowych pod adresem twitter.com/account/settings.
Twoje ustawienia danych osobowych na Twitterze zmienić możesz w ustawieniach konta na stronie twitter.com/account/settings.

8.4. Instagram

Z naszymi stronach zintegrowane są funkcje serwisu Instagram.
Funkcje te są dostarczane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, klikając przycisk Instagram możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystywaniu przez Instagram.
Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu Instagram o ochronie danych osobowych: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.5. Pinterest

Na naszej stronie korzystamy z wtyczek społecznościowych portalu społecznościowego Pinterest, obsługiwanego przez Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest").
Gdy odwiedzasz stronę zawierającą taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane protokołu do serwera Pinterest w USA.
Te dane protokołu mogą zawierać Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę zapytania, sposób Twojego korzystania z Pinteresta jak też i pliki cookie.
Dalsze informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Pinterest, a także Twoich praw odnośnie tego oraz możliwości ochrony sfery prywatnej, znajdziesz we wskazówkach ochrony danych osobowych Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

8.6. Youtube

Osoba odpowiedzialna za opracowanie strony zintegrowała na niej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcom wideo bezpłatnie wprowadzać klipy wideo a innym użytkownikom również bezpłatnie je oglądać, oceniać i komentować. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu dostępne są zarówno pełne transmisje filmowe i telewizyjne, jak i teledyski, zwiastuny lub filmy tworzone samodzielnie przez użytkowników, które są dostępne za pośrednictwem portalu internetowego.
Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Każda wizyta jednej ze stron tej witryny - obsługiwanej przez podmiot odpowiedzialny za jej opracowanie i na której zintegrowane są komponenty YouTube - skutkuje tym, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego odwiedzającej osoby, poprzez odpowiednie komponenty YouTube automatycznie powoduje pobranie przedstawienia odpowiednich komponentów YouTube.
Więcej informacji o YouTube można znaleźć na stronie: https://www.youtube.com/intl/en/yt/about/. W ramach tego procesu technicznego serwisy YouTube i Google otrzymują informacje o tym, jakie konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę.
Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do serwisu YouTube, YouTube rozpoznaje poprzez odsłonięcie podstrony zawierającej film z YouTube, jaką konkretnie podstronę naszej witryny ta osoba odwiedza. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i są przyporządkowane indywidualnemu kontu YouTube.
YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem YouTube-komponentów zawsze wtedy informację, że dana osoba odwiedziła naszą witrynę, gdy ta osoba, jest jednocześnie zalogowana do YouTube w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy też nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez tą osobę, to temu przekazaniu może ona zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta na YouTube przed wywołaniem naszej witryny.
Ogłoszone przez YouTube postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, które można wywołać pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

9. Prawa podmiotu danych

Poniższa lista zawiera wszystkie prawa osób zainteresowanych, zgodnie z DSGVO. Praw, które nie mają znaczenia dla własnej strony internetowej, wymieniać nie trzeba, a tym samym wykaz można skrócić.
Jeśli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą zainteresowaną w sensie DSGVO i masz wobec administratora danych następujące prawa:

9.1. Prawo do informacji

Możesz zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przez nas przetwarzane.
Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od administratora informacji o następujących danych:

1. cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
4. planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub - jeżeli konkretne informacje nie są dostępne - kryteria ustalania czasu przechowywania;
5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
7. wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pobrane od ich podmiotu;
8. istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DSGVO oraz - przynajmniej w tych przypadkach – przekonujące informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakres i zamierzone efekty takiego przetwarzania na podmiot danych.

Masz prawo do informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przesyłane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz, zgodnie z. art. 46 DSGVO, zażądać informacji o odnośnych gwarancjach w związku z przesyłaniem.

9.2. Prawo do sprostowania

Masz wobec administratora danych prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeżeli dotyczące Ciebie przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi dokonać korekty niezwłocznie.

9.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

1. gdy kwestionujesz poprawność Twoich danych osobowych na okres czasu, który umożliwia administratorowi sprawdzenie tej poprawności;
2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty nie zgadzasz się na ich usunięcie i zamiast tego domagasz się ograniczenia ich wykorzystywania;
3. administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

4. jeżeli, zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody administratora nie przeważą nad Twoimi.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą - abstrahując od ich przechowywania - być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało, zgodnie z powyższymi warunkami, ograniczone, administrator poinformuje Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia.

9.4. Prawo do usunięcia

9.4.1. Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a on jest zobowiązany wykonać to niezwłocznie, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

1. Twoje dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
2. Odwołujesz swoją zgodę, która, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, była warunkiem przetwarzania, a nie ma do niego innej podstawy prawnej.
3. Składasz, zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie ma ważniejszych uzasadnionych powodów do przetwarzania, lub składasz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.
4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
5. Usunięcie Twoich danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego według prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
6. Twoje dane osobowe zgromadzono w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, oferowanymi zgodnie z artykułem 8 ust. 1 DSGVO.

9.4.2. Informacje dla stron trzecich

Jeżeli administrator ujawnił Twoje dane osobowe i jest, zgodne z art. 17 ust. 1 DSGVO, zobowiązany do ich usunięcia, podejmuje on odpowiednie działania przy uwzględnieniu środków technicznych, jakie ma do dyspozycji, oraz kosztów wdrożenia, także natury technicznej, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że Ty jako podmiot danych żądasz od nich usunięcia wszelkich linków do tych danych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

9.4.3. Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

1. do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
2. w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej przekazanej administratorowi danych;
3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. 9 ust. 2. lit. h oraz i, jak również art. 9 ust. 3 DSGVO;
4. do leżących w interesie publicznym celów archiwalnych, w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, zgodnie z art. art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo wymienione w dziale (3) prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie zakłóci osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub
5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

9.5. Prawo do informowania

Jeżeli zgłosiłeś wobec administratora danych prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany zakomunikować to poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych wszystkim odbiorcom, którym ujawniono Twoje dane osobowe - chyba że okazuje się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.
Masz wobec administratora prawo do otrzymywanie informacji o tych odbiorcach.

9.6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by Twoje dane osobowe, które udostępniłeś administratorowi, otrzymać od niego w formacie ustrukturyzowanym, typowym i możliwym do odczytu przez komputer. Ponadto masz prawo przekazać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora, ktoremu uprzednio je udostępniłeś, o ile

1. przetwarzanie następuje za zgodą w sensie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i
2. przetwarzanie odbywa się za pomocą procedur zautomatyzowanych.

Korzystając z tego prawa masz także prawo do tego, by Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio między administratorami, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to jednak naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonywania uprawnień urzędowych, przekazanych administratorowi.

9.7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, by w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
Administrator danych osobowych nie będzie już przetwarzał Twoich danych osobowych - chyba że udowodni, iż istnieją do tego uzasadnione podstawy, ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem.
Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
W ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

9.8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

W każdej chwili masz prawo odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

9.9. Automatyczna decyzja w przypadku indywidualnym, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym - w tym profilowaniu - które będzie miało dla Ciebie skutki prawne lub podobnie znaczący wpływ. Nie dotyczy to decyzji

1. wymaganej do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,
2. dopuszczalnej ze względu na przepisy prawne Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a które zawierają odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów lub
3. następującej za Twoja wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO, chyba że ma zastosowanie art. 9 ust. 2. lit. a lub g DSGVO i zostały podjęte rozsądne środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator podejmuje uzasadnione działania w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, do czego należy co najmniej prawo do doprowadzenia do interwencji osoby po stronie administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

9.10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza DSGVO, masz prawo - bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego – złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia.

Organ nadzoru, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o stanie i rezultatach skargi, w tym o możliwości sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 DSGVO.

Powrót do góry